Opleidingen in de Health Hub Roden

Vanaf 3 maart a.s. starten we onze modules en opleidingen ook in de Health Hub Roden. Als partner van de Health Hub hebben we de mogelijkheid onze bijeenkomsten te houden in één van de lokalen in het pand. De eerste opleiding die daar start…

Novo investeert in vitaliteit

Twaalf medewerkers uit het primair proces van Stichting Novo zijn gestart met een 5 daagse in company training bij de Leefstijl Academie. De module "Bewegen in praktijk" is speciaal voor de begeleiders aangepast op de cliënten uit de doelgroep.…

Een kijkje in de keuken van Wereldvoedseldag

16 oktober 2016 van 13 tot 17 uur bij Bitter en Zoet te Veenhuizen.Achtergrond Ieder jaar staan we op Wereldvoedseldag stil bij de vraag hoe we ons voedsel op een eerlijke en duurzame manier kunnen verdelen. Een vraagstuk dat een belangrijk…

Teken de petitie voedselonderwijs

Structureel voedselonderwijs voor ieder kindWij vinden dat ieder kind, op iedere basisschool in Nederland, structureel voedselonderwijs moet krijgen. Voedselonderwijs dat ieder kind in staat stelt gezonde en duurzame voedingskeuzes te…

Innovatieve zorgrobot komt naar de Health Hub!

Er verandert veel in de zorg. De bezuinigingen zorgen ervoor dat de aandacht voor cliënten er soms onbewust bij inschiet. Zora helpt een handje. Ze motiveert, stimuleert, inspireert en begeleidt cliënten in hun dagelijkse activiteiten. Voor…

Module Bewegen BGN accreditatie 13 punten!

Voor meer info en aanmelden zie deze link.

Geslaagde open avond met lezingen van Dr. Machteld Huber en Prof. dr. Ingrid Steenhuis

De open avond 24 juni jl. was zeer geslaagd. Lees hier een kort verslag.

Met ESF subsidie de vitaliteit van uw organisatie bevorderen?

De Vitaliteitsscan, mede ontwikkeld in opdracht van de Leefstijl Academie, brengt met behulp van een online vragenlijst en werkplekbezoeken in kaart in welke mate uw organisatie vitaal is.Doelstellingen van de Vitaliteitsscan:Meer…

De Leefstijl Academie is partner van Health Hub Roden

De Leefstijl Academie is partner geworden van Health Hub Roden. Op 13 maart 2015 werd de officiële start van het ambitieuze project Health Hub gevierd. De verbouwing is bijna gereed en de eerste onderzoeksprojecten worden gestart. Donderdag…

Introductie Workshop Vitaal Organiseren

Hoe bouwt u aan een vitale organisatie?Vitaal Organiseren richt zich op duurzaam optimaal functioneren van mens en organisatie. In de snel veranderende wereld en een sterk concurrerende markt is het voor iedere organisatie essentieel hierop…