Over ons

Missie

De Leefstijl Academie levert een praktische bijdrage aan het streven naar geluk en vitaliteit van mens en organisatie. Door de ontwikkelingen en veranderingen in de gezondheidszorg en een nieuwe definitie van gezondheid is er behoefte aan een betrouwbare partner die de gezondheidsgerelateerde beroepen naar een hoger plan trekt. Daarvoor wordt aanbod gecreëerd waarbij groei en ontwikkeling van mens en organisatie centraal staat, zowel in de breedte als diepte. Het aanbod wordt verpakt in opleidingen, trainingen en lezingen. De Leefstijl Academie wil op deze manier haar steentje bijdragen aan de gezondheid en leefbaarheid van Nederland.

De Leefstijl Academie:  Betrokken – Mensgericht – Ontwikkeling.

Visie

De Leefstijl Academie is ervan overtuigd dat wetenschap en onderwijs dichter bij elkaar moet worden gebracht. Deze schakels moeten meer en beter met elkaar verbonden worden om zo uiteindelijk de kwaliteit van de zorg en preventie te verbeteren. Het verbinden van deze verschillende schakels en de strategie van een gezamenlijke aanpak tilt de gezondheidszorg naar een hoger niveau. Onderling op zoek gaan naar versterking en krachtenbundeling.

Leefstijl gaat over zoveel meer dan goede voeding en gezond bewegen; het gaat over het vermogen om je eigen koers te varen in een goede balans. Ieder mens heeft behoefte om regie te voeren over zijn eigen leven.

Eigen regie van de cliënt heeft gevolgen voor het werk van de professional. De zorgprofessional moet niet ‘zorgen voor’ de cliënt maar ‘zorgen dat’ de cliënt met hulp uit zijn omgeving leert om zo goed mogelijk te blijven functioneren ondanks eventuele beperkingen. Gezondheid en kunnen respectievelijk leren omgaan met een aandoening staat hierbij centraal.

Zorginstellingen hebben zorgprofessionals nodig die in deze veranderende context ‘andere zorg’ kunnen verlenen. Zorgprofessionals hebben de juiste competenties en vaardigheden om deze veranderingen in gang te zetten.

Organisaties en bedrijven willen een vitale organisatie zijn met duurzaam inzetbare mensen die goed samenwerken en van elkaar willen leren. Er zal geïnvesteerd worden in aanbod voor de professional en HR managers. Hiermee wordt ingespeeld op de wens en behoefte van mensen om zich kennis eigen te maken op gebied van gezondheid, leefstijl en vitaal management.