Organisatiescan

In hoeverre bevorderen of belemmeren de structuur, cultuur en fysieke omgeving van uw organisatie de werkkracht? In een organisatiescan nemen we alle interne factoren onder de loep die van invloed zijn op de medewerkers en de werkkracht van uw organisatie. We onderzoeken hoe de sterke factoren kunnen worden vergroot en hoe zwakke plekken kunnen worden veranderd in sterke punten, beïnvloed of omzeild. Het doel van de organisatiescan om een inzicht te geven in de huidige werkkracht van de organisatie en een advies over hoe deze het beste kan worden beïnvloed om het te optimaliseren.

omstandigheden