Organisatiescan

In hoeverre bevorderen of belemmeren de structuur, cultuur en fysieke omgeving van uw organisatie de werkkracht? In een organisatiescan nemen we alle interne factoren onder de loep die van invloed zijn op de medewerkers en de werkkracht van uw organisatie. We onderzoeken hoe de sterke factoren kunnen worden vergroot en hoe zwakke plekken kunnen worden veranderd in sterke punten, beïnvloed of omzeild. 

Het doel van de organisatiescan om een inzicht te geven in de huidige werkkracht van de organisatie en een advies over hoe deze het beste kan worden beïnvloed om het te optimaliseren.

omstandigheden

Afhankelijk van jouw organisatie nemen we een vragenlijst af die een doorsnede van de mens (de plant) de werkomgeving (voedingsbodem) en de omstandigheden (weersomstandigheden) weergeeft. Daarnaast kunnen we accenten leggen op onderwerpen die specifiek voor jouw organisatie belangrijk zijn, bijvoorbeeld de werkdruk of het werkplezier. Ook interpreteren we deze gegevens graag samen met jullie. Het resultaat is een onderzoek die de werkkracht van de organisatie weergeeft, en praktische tips om dit te optimaliseren.

Met de organisatie scan zorg je voor een gedegen onderzoek, een diagnose, voor je met oplossingen komt. Zo sluiten de interventies altijd aan op jouw praktijk. Je kunt een voorproefje krijgen van onze werkwijze met de Quickscan.