Optimale werkkracht, een vitaal menselijk kapitaal

werkkracht

Een grote uitdaging voor organisaties is om antwoord te vinden op druk op de arbeidsmarkt. Een tekort aan mensen, een vergrijzende samenleving, een toenemende werkdruk met als gevolg stress en burn-out maakt het noodzakelijk om na te denken over het investeren in je medewerker. De Leefstijlacademie ondersteunt organisaties in het vergroten van werkkracht. Investeringen die niet alleen bijdragen aan het oplossen van de negatieve gevolgen van druk op de arbeidsmarkt, maar die het potentieel van de mens – en daarmee de organisatie – vergroot. Werkkracht is in grote mate contextafhankelijk en kent geen ‘one size fits all’. Daarom hebben een duidelijke visie op het vergroten van werkkracht die bestaat uit de volgende bouwstenen:

1. De Mens

De mens staat centraal als belangrijkste kapitaal van elke organisatie. Een grote uitdaging is de toenemende werk- en regeldruk op mensen in de huidige maatschappij. Mensen weten zelf wat goed voor ze is en kunnen hier regie in nemen, mits het aanbod er ook is. Daarom hebben we aandacht en aanbod voor iedere medewerker om goed voor zichzelf te zorgen. Een gelukkige medewerker, en gelukkige organisatie, een gelukkige samenleving.

2. De Voedingsbodem

Hier onderzoeken, en beïnvloeden we reeds aanwezige factoren zoals cultuur, structuur en fysieke werkomgeving
Hier onderzoeken en dragen we bij aan de interne organisatie. Onderwerpen als cultuur, structuur en de fysieke werkomgeving staan centraal. Dit zorgt voor een optimale voedingsbodem – werkomgeving – waarin medewerkers groeien, bloeien en floreren.

3. De Omstandigheden

Bij omstandigheden spreken we over de strategische aansturing van een organisatie gericht op het vergroten van werkkracht. De mensen en de organisatie bevindt zich ook in wisselende weersomstandigheden. Politieke en maatschappelijke invloeden de wisselende markt: het heeft grote invloed op de koers van de organisatie en ook haar medewerkers. We begeleiden organisaties in een duidelijke visie en strategie als het gaat om werkkracht. Technologische middelen spelen hier een belangrijke rol in als ondersteuning om de medewerker te ondersteunen in het uitvoeren van zijn of haar werkzaamheden.