Ben jij de kunstenaar in jouw vakgebied?

photo 1461344577544 4e5dc9487184

Ben jij de kunstenaar in jouw vakgebied?

Door Karel Jonker

Kijk eens naar een kunstenaar. Een muzikant bijvoorbeeld, die jou raakt. Hij speelt de sterren van de hemel, met zijn ogen dicht, helemaal van de wereld. Zijn virtuoze spel, op zijn instrument wat een verlengstuk van zijn lichaam lijkt te zijn, ontroert de mensen in de zaal. Ademloos staan ze er naar te kijken. En wanneer het spel voorbij is, de laatste noot heeft geklonken, dan wordt de Kunstenaar zich weer zichtbaar bewust van zijn omgeving. Hij heeft geen moment nagedacht over wat hij deed, maar hij deed het vanuit zijn gevoel, vanuit zijn passie, vanuit zijn routine en vooral vanuit zijn hart.

Er was al een transitie gaande in de maatschappij, maar deze is door de Corona crisis in een stroomversnelling geraakt. Zelfs de mensen die de transitie niet kenden, omdat men te druk was met andere zaken, zien nu dat er een enorme spiegel staat opgesteld waarin we staan te kijken. Wat doet dit met de maatschappij, wat doet dit met mijn toekomst, wat zegt dit over de keuzes die er gemaakt moeten worden, wat betekent dit voor mijn branche, mijn bedrijf, mijn werk, mijn leven? Het zijn vragen die veel mensen zich de afgelopen tijd zichzelf gesteld hebben. 

Hoe centraal staat zingeving in jouw leven?

Tegelijk zien we dat mensen steeds meer een behoefte aan zingeving hebben. Geld verdienen, meer luxe en vakanties zijn niet langer de eerste drijfveer. Mensen zin op zoek naar meer, zij streven gelijk en voldoening na. Meer dan 58% van de medewerkers geeft aan meer zingevend werk te willen doen, ze willen meer van betekenis zijn. Trots zijn op datgene wat je doet, waar je trots op een verjaardag over verteld, waar je verantwoordelijkheid voor voelt. Zingevend werk kan voor een ieder anders liggen. Het gaat erom wat de zingeving voedt. Dat zijn de waarden die in het leven essentieel zijn. Maar wat zijn die waarden en hoe zijn deze terug te vinden in jouw leven, jouw werk, jouw keuzes? hoe goed ben jij in staat om persoonlijk leiderschap te tonen en jouw waarden hoog te houden? Of ben snel geneigd hierin consessies te doen voor anderen, zoals familie, partner of collega’s?

De waarden van de organisatie

In de “nieuwe economie” is werk een essentieel onderdeel van het leven en zijn de scheidslijnen tussen werk en privé minder scherp. Waar men vroeger om 17.00 uur het licht uit deed om deze de volgende morgen om 08.00 uur weer aan te doen, is er nu door de digitalisering een 24-uurs verbondenheid met collega`s, werknotities en whatsapp groepen. Het werk zit letterlijk in de telefoon. Dat geeft andere culturele verhoudingen en vraagt om aandacht. Het management van bedrijven wordt verwacht dat ze vooral faciliterend zijn in het ontwikkelen van een uitdagende werkomgeving. Maar hoe zit het met de zingeving van het bedrijf als bedrijf? Wat zijn daar de waarden en waar zijn deze door gevoed? En, zijn de bedrijfswaarden afgestemd met de waarden van de mensen die er werken? Is in het aanname beleid een kwantitatieve keuzen gemaakt (rooster moet gedekt) of een kwalitatieve keuze (passen de mensen bij de  bedrijfswaarden?)   

Medewerkers nemen hun eigen waarden mee in de organisatie waar zij werken. Maar sluiten deze waarden aan bij de organisatie? Als we uitgaan dat de gezonde mens een gezonde medewerker is dan ben je een gezond bedrijf. In deze vergelijking heeft de gezonde mens een voedingsbodem nodig waarin hij tot wasdom komt. Die voedingsbodem is de cultuur van jouw bedrijf die weer wordt bewerkt door de vraag ‘waartoe zijn wij als bedrijf op aard?”  Het is een hele klus om deze voedingsbodem te managen. Dat is een Kunst met de grote K.

Versta de kunst van het leven.

Kunst is iets anders dan een kunstje. Een kunstje, een trucje leer je uit managementboeken. In de trant van ‘doe dit, dan dat en dan komt het goed” . Maar Kunst is iets vanuit het hart. Daar waar je niet over nadenkt maar wat vanzelf gaat. Gevoed door waarden, intrinsieke drijfveren en persoonlijke inzet. Maar wat drijft jou als manager, wat is de Kunst van jou vak om de voedingsbodem te ontginnen in een vruchtbare energie gevende werkomgeving? 

Hoe zouden we de vaardigheden van de Kunstenaar kunnen integreren in het werken als manager bij het bedrijf? Door op zoek te gaan naar jouw drijfveren, jouw waarden en te ontdekken hoe je deze waarden en drijfveren in je (werkzame) leven kunt integreren. Dat wil zeggen dat de keuzes die jij maakt altijd vanuit jouw hart, vanuit jouw passie zijn verwoven tot een routine waar je niet meer over nadenkt maar leeft zoals je wilt leven. Dan versta je de Kunst van het leven, de Kunst van het leidinggeven, de Kunst van het verrijken van je omgeving en komen de mensen om je heen tot bloei.  

*Op 29 september geven Karel Jonker en Leon van der Zanden de workshop ‘Verhef je managementstijl van kunstje naar Kunst’ in de Graanmaalderij vlakbij Gouda. In deze workshop leer jij de hoe jij kunstenaar in jouw vakgebied kunt worden. Daarnaast bieden we ook een uitgebreide variant aan. Deze driedaagse Incompany training wordt op maat gemaakt voor jouw organisatie.