Mindfulness als integraal onderdeel van duurzame inzetbaarheid

mindfulness 1 uitgelicht

Mindfulness als integraal onderdeel van duurzame inzetbaarheid

Mindfulness is een waardevolle aanvulling op de vele interventies binnen het HRM thema Duurzame Inzetbaarheid. Als medewerker, leidinggevende, directeur of HR-adviseur, is het van belang dat je alle facetten die bijdragen aan Duurzame Inzetbaarheid op z’n minst onderzoekt. In dit artikel zal ik antwoord geven op de vraag waarom mindfulness als integraal onderdeel van toegevoegde waarde is. Ik zet de diverse, wetenschappelijk bewezen, effecten van mindfulness uiteen, waaronder het verminderen van stress en het vergroten van veerkracht. Daarnaast lees je op welke manier mindfulness geïntegreerd kan worden binnen jouw organisatie.

Mindfulness als vaardigheid
Mindfulness, je leest er steeds meer over. Boeken, wetenschappelijke artikelen, maar ook bijvoorbeeld de Libelle of de Happinez staan er vol mee. Kortom; mindfulness is hip! Maar laat je niet verleiden het als een ‘quick fix’ te zien voor alle problemen die stress gerelateerd zijn. Mindfulness is een vaardigheid die je je eigen kan maken en waarbij je meer bewustzijn creëert van dat wat aanwezig is, zowel positief als negatief. Leven met aandacht. Hierdoor kun je betere en bewustere keuzes maken. Uit wetenschappelijk onderzoek is vele malen gebleken dat mindfulness effectief is voor het verminderen van stress en een grote hulp kan zijn voor mensen met depressieve en burn-out klachten. Daar waar stress en burn-out de grootste veroorzakers zijn van verzuim binnen organisaties is het belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Al was het alleen al om de enorme (indirecte) kosten die met verzuim zijn gemoeid terug te brengen. Wanneer medewerkers de gelegenheid krijgen om mindfulness eigen te maken en er letterlijk en figuurlijk een plek is binnen de organisatie om dit in de praktijk te brengen dan heeft dit grote positieve gevolgen voor zowel de medewerker als voor de organisatie. Ten eerste zal mindfulness leiden tot stressreductie bij de medewerker, waardoor de verzuimnoodzaak zal verkleinen. Daarnaast zal het een positief effect hebben op zowel de productiviteit als op de samenwerking.

Mindfulness voor creativiteit
Om te beginnen is het voor te stellen dat wanneer je meer ontspannen kunt werken, je meer energie hebt. Dit komt ten goede van de productiviteit. Daarnaast ben je creatiever, waardoor je beter kunt omgaan met de wisselvalligheden die je op je werk kunt tegenkomen. Beter gezegd: de veerkracht van de medewerker wordt vergroot. Daarnaast zal ook de samenwerking tussen collega’s verbeteren. Het beoefenen van mindfulness zorgt ervoor dat er meer mildheid en compassie naar jezelf en anderen ontstaat. Er zijn minder oordelen en er ontstaat meer geduld. Dit zijn allemaal factoren die een positief effect hebben op de samenwerking en uiteindelijk dus ook op de productiviteit. In het verlengde van dit alles is de koppeling naar duurzame inzetbaarheid makkelijk gemaakt en zou ik elke organisatie willen adviseren om mindfulness te integreren in het werk. In eerste instantie met het oog op preventie, maar daarnaast ook gericht op het versterken van de positieve aspecten binnen het werk (amplitie).

Versterking van persoonlijk leiderschap
Er zijn steeds meer organisaties die duurzame inzetbaarheid en/of healthy ageing als speerpunt hebben. Mensen worden enerzijds steeds ouder en de vergrijzing en ontgroening neemt nog steeds toe. Het is dus voor organisaties van essentieel belang dat haar medewerkers fit en vitaal aan het werk blijven tot hun pensioen. Er zijn allerlei HR-instrumenten die daaraan kunnen bijdragen binnen de cyclus van instroom, doorstroom en uitstroom. Als het goed is worden alle instrumenten integraal ingezet, zodat ze elkaar ook nog eens kunnen versterken. Mindfulness zou in het spectrum van instrumenten passen bij het versterken van het persoonlijk leiderschap. En zoals eerder beschreven is het daarbij van belang dat de medewerker wordt gefaciliteerd in het ontwikkelen en bestendigen van mindfulness. Zo zou bij voldoende belangstelling een mindfulnesstraining in company aangeboden kunnen worden. Vervolgens zijn er verschillende momenten op de dag waarop de medewerker mindfulness kan beoefenen. Er zijn verschillende korte aandachtoefeningen die gedurende de dag kunnen worden gedaan. Daarbij zou de organisatie een stilteruimte kunnen inrichten waar medewerkers zich kunnen terugtrekken om de wat langere oefeningen te doen. Daar waar het steeds gebruikelijk wordt om gezond te eten en genoeg te bewegen zou het ook als vanzelfsprekend moeten worden om de aandachtspier te trainen. Hoe?

Door mindfulness als een integraal onderdeel te zien van duurzame inzetbaarheid.