Inwoners realiseren zelf Outdoor Fitnesspark ‘de Dikke Tien’

dikke tien 4 uitgelicht

Inwoners realiseren zelf Outdoor Fitnesspark ‘de Dikke Tien’

Vier dorpen werken gezamenlijk aan vitaliteit

De inwoners van de dorpen Ezinge, Feerwerd, Aduarderzijl en Garnwerd hebben gezamenlijk gezorgd voor de realisatie van een sportpark in hun buurt. De bewoners kunnen na de opening op 21 juli gratis sporten in hun eigen buurt. Hierdoor werken ze niet alleen aan hun eigen gezondheid, maar door diverse sportinitiatieven van vrijwilligers en door elkaar te stimuleren ontstaat er een vitale verandering.

dikke tien 4

Feerwerd, juli 2018: Na een traject van anderhalf jaar is het dan zover. Het sportpark de Dikke Tien is gerealiseerd. Begin 2017 ontstond tijdens de wekelijkse Bootcamp in Garnwerd het idee een fitnesspark te realiseren. Trainer Karel Jonker en tevens eigenaar van De Leefstijl Academie ging aan de slag en presenteerde de plannen bij de verschillende dorpen. Nadat iedereen hier enthousiast op reageerde is men gezamenlijk over gegaan tot actie. Het was eigenlijk zo voor elkaar omdat onze doelstelling aansprak. Het idee om een park met outdoor fitness apparaten te plaatsen in het gebied van de dorpen Ezinge, Aduarderzijl, Feerwerd en Garnwerd. Zo kunnen buurtbewoners gratis sporten en elkaar stimuleren, elkaar ontmoeten en is vitaliteit binnen handbereik. Onder de naam ‘de Dikke Tien’ is er een looproute van een dikke tien kilometer, kun je een dikke tien kilo wegwerken en dat doen je o.a. op een dikke tien outdoor fitness toestellen.

Een lang maar productief traject begint. Na gesprekken met gemeenten, sportverenigingen, ondernemers, en buurtbewoners is het begin 2018 dan een feit. Het is gelukt om de financiering rond te krijgen. Maar niet alleen de financiering van het park is gelukt, juist door het draagvlak van de dorpen kunnen ook vrijwilligers gratis opgeleid worden tot Outdoor Fitness Assistenten. Dit zal gebeuren door De Leefstijl Academie. Deze assistenten zijn na een opleiding in staat om zelf wekelijkse sportmomenten te begeleiden. Maar ook als individuele sporter ben je van harte welkom. Tot nu toe hebben zich 15 vrijwilligers aangemeld. In het park staan kwalitatief hoogwaardige toestellen voor jong en oud van Norwell Outdoor fitness Nederland. Door bijdragen van de Rabobank, de gemeente Winsum, de NAM en de provincie Groningen, KoePon, de Leefstijl Academie en vv Ezinge is het allemaal te bekostigen. Het park is gerealiseerd op het voetbalveld in Feerwerd en is voor iedereen gratis toegankelijk.
Dit traject heeft laten zien dat door mensen mee te laten denken en doen en zelf verantwoordelijk te laten zijn voor de eigen woon- en leefomgeving, draagvlak wordt gecreëerd voor verandering op het gebied van vitaliteit.

De opening op zaterdagmiddag 21 juli op het sportveld in Feerwerd, staat geheel in het teken van beweging. Het openingsevenement start om 14.00 uur. Gedurende de middag kun je het park ontdekken door zelf oefeningen te doen, zijn er andere actieve workshops en zijn er hapjes en drankjes.

Het park zal om 15.00 uur geopend worden door onze lokale sportheld Chris Huizinga. Chris is opgegroeid in Garnwerd en is wereldkampioen allround schaatsen bij de junioren, en schaatst nu bij Team LottoNL- Jumbo senioren. De opening is voor iedereen toegankelijk. Voor de allerkleinsten is ook er een springkussen.

Meer informatie vindt u op www.dedikketien.nl