De grote schoonmaak

Ontwerp zonder titel

De grote schoonmaak

Het is alsof er een grote schoonmaak heerst. Als gevolg van de pandemie is er een ware rage op bouwmarkten en vuil depots van gemeenten. Massaal zijn mensen aan het verbouwen en herinrichten gegaan. De horeca lakt de vloeren, en poetst de bierpomp. Zolders worden opgeruimd en bedrijven benutten de plotseling verkregen tijd door hun uitgestelde verbeter plannen in een nieuwe licht te zetten. Zo ook bij De Leefstijl Academie waar met man en macht is gewerkt aan een aangepast aanbod en een bijpassende nieuwe website. Al met al een hele klus maar het was er de tijd voor.

Tijdens het denken aan de wijze waarop we ons willen profileren met zo’n site is het onmiskenbaar dat we ons af vroegen: “Hoe gaat het nu verder als de pandemie onder controle is en we de ruimte weer krijgen om de nieuwe tijd in te gaan?” Want daarvan is toch wel sprake lijkt het: een nieuwe tijd. Veel snelle en bedreven social media gebruikers kwamen vaak al na een paar dagen pandemie met doordachte visies hoe de wereld er uit zou zien na de lockdown. Maar wie heeft de wijsheid in pacht?

Volgens ons is één ding zeker, namelijk dat niemand het weet. Alle planbureaus met hun doorgerekende modellen, de spirituele goeroes met hun hogere macht en de politici die het ergste vrezen. Ze klinken allemaal zeker van hun zaak maar of ze gelijk hebben kan alleen maar achteraf worden bepaald. Wat wel een kenmerk is van deze pandemie tijd, is dat de mensen die kort geleden nog op het malieveld stonden te roepen om meer aandacht en geld, nu de meest cruciale rollen blijken te hebben om de boel draaiende te houden. De mensen in het primair proces werden plots onder het stof van rekenmodellen, managementstructuren en systemen vandaan gehaald en bleken onmisbaar. We hadden het niet in de gaten als maatschappij maar nu in de tijd waarin aandacht ineens meer vanzelf gaat en zien we waar we ons bevinden. Het was even schrikken voor velen en we zijn van slag. Onze routines zijn doorbroken en we bevinden ons in een periode van twijfel. Hoe nu verder, hoe loopt dit af? Maar hoe langer hoe meer zien we ook weer nieuwe routines ontstaan. Ouders zijn meer dan ooit bij het onderwijs van hun kinderen betrokken, de zorg is nu de leidende factor in de economie en de creativiteit om contact te blijven houden is enorm.

Onze vernieuwde site geeft weer hoe we als de Leefstijl Academie denken over wat ons te doen staan. Het is de mens centraal waarin persoonlijke visie, wensen en waarden zich ontwikkelen als de voedingsbodem voldoende ruimte geeft en uitdagend genoeg is om te groeien. De omstandigheden, de context waarin we leven en werken vragen om voortdurende aanpassing en aandacht.

Nu we als maatschappij filosoferen over wat er na de crisis zal veranderen zullen de cruciale beroepen ons straks herinneren aan hun onmisbaarheid tijdens de crisis. Eerlijk is eerlijk, voor Maart 2020 was er al sprake van een transitie waarin steeds meer mensen zich af vroegen hoe we uit onze systemen en management denken konden komen en weer meer aandacht realiseerden voor het primair proces. De crisis heeft dit alleen versneld, afgedwongen en velen wakker geschud. Wellicht is dit hét moment om de grote schoonmaak in de eigen organisatie niet alleen te beperken tot het schilderen van de wanden en het opruimen van het archief, maar ook eens de vraag te stellen, “Zijn we klaar voor de nieuwe fase als het gaat om onze mensen, onze werkkracht, zij die aan het bed staan, voor de klas of in de schoonmaak werken?”  Of hoop je dat wanneer de crisis voorbij is je weer snel naar de excelsheets van je managementsysteem kunt grijpen om te zien hoe de zaak ervoor staat? 

Het kan ook het moment zijn om na te denken over de purpose van je organisatie en vooral of de mensen die er werken voldoende betrokken zijn bij de visie en de doelstellingen. Zijn ze tot stand gekomen in managementsessies en staan ze nu op je site? Maar weten de mensen die er werken niet wat dat voor hen betekent in hun werk? (En je hebt het ze al zo vaak verteld!) Of is de organisatie in gesprek gegaan met de medewerkers (de mens) en is er geluisterd naar hun ideeën? Zijn ze meegenomen in de plannen, visie en vertaald naar zichtbaar gedrag (voedingsbodem)? Is er context gegeven aan de waarom van de visie en doelstellingen ( de omstandigheden) en gewerkt aan het begrip? 

De nieuwe tijd is ongewis maar vraagt wellicht nu een moment waarin we met elkaar binnen de organisatie onze strategie moeten kiezen. Waarin de werkkracht van hen die het doen centraal staat. Waarin we ook van hen verwachten een actieve bijdrage te doen in de uitdagingen die we als collectief voor ons zien. De kans om systemen die leidend waren weer als ondersteunend te zien, de kans om de mensen in de organisatie te vragen hoe zij persoonlijk de ontwikkelingen zien, hoe zij de klantvragen zouden bedienen. Wat ze horen van hun klanten in het dagelijks contact en wat dat volgens hen betekent voor het bedrijf. En vooral wat zij voor ondersteuning verlangen van managers om hun werk zo optimaal mogelijk te faciliteren (i.p.v. bepalen).

Kortom, tijd voor een grote schoonmaak, tijd voor nieuwe ideeën, tijd om de transitie in praktijk te brengen. De Leefstijl Academie ging u voor en we willen u graag ondersteunen. We willen u graag de juiste vragen stellen, de twijfel nog wat meer laten koesteren en de antwoorden uit uw organisatie halen want een ding is zeker, de antwoorden zitten al in uw werkkracht van vandaag. Geef het de juiste voeding en het komt tot bloei.