Waarom Werkkracht vanaf nu hoog op de agenda staat

photo 1469571486292 0ba58a3f068b

Waarom Werkkracht vanaf nu hoog op de agenda staat

Door Tessa Jonker

In tijden waarin onzekerheid de regel is en vanzelfsprekendheden schaars zijn,  wordt het ineens kristalhelder waar de zwakke plekken liggen en waar de kracht vandaan komt. Zowel in ons privéleven, in onze samenleving als in onze organisaties. Functies die we lange tijd als ondergeschikt hebben bestempeld blijken in crises van levensbelang en banen met een hoge status (en salaris) lijken ineens een stuk minder essentieel. Zo kan het zijn dat de helft van een organisatie (bijvoorbeeld in de zorg) ineens overuren draait, terwijl collega’s in diezelfde organisatie moeite moeten doen om hun dag te vullen.

De huidige tijd van corona-crisis heeft ons ten eerste over de technologie-drempel heen getild. Waar we lange tijd het gebruik van digitale middelen hebben gemeden, omdat we bang waren dat het contact en banen overbodig zou maken, zijn we nu overtuigd van de toegevoegde waarde als verlengstuk van de huidige dienstverlening. Digitale middelen als beeldbellen, online brainstormsessies en zelfs onderzoek op afstand of digitale huisbezichtigingen bleken een extra toevoeging te zijn op wat we al deden. Sterker nog, ineens werd duidelijk hoe vaak we overbodig lang in de auto zaten voor een nutteloze vergadering.

Natuurlijk is de beschikbaarheid van faciliteiten een belangrijke voorwaarde voor de inzet van technologie. Niet alleen de aanwezigheid van goede laptops, tablets en software, maar ook een goede verbinding en ondersteuning bij problemen is noodzakelijk. Dit werpt de nodige vraagstukken op bij de inzet van digitale tools en hulpmiddelen. Niet iedereen is vaardig in het gebruik van de technologie, en ook heeft niet iedereen de juiste middelen beschikbaar om kwalitatief goed te kunnen (samen)werken. Technologie draagt vooral bij wanneer deze beschikbaar is en op de juiste manier kan worden ingezet. We kunnen er echter niet meer omheen: technologie heeft onze werkkracht behoorlijk verhoogd en zal niet meer weg te denken zijn uit onze dagelijkse werkzaamheden.

De huidige omstandigheden hebben nog een voordeel: een toename in solidariteit. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en voelen ons verbonden met het doel: onszelf, onze omgeving en onze economie gezond en vitaal houden. Concurrentie maakt plaats voor samenwerking, waarbij nu eens niet de financiële drijfveren de boventoon voeren, maar de betekenis. Het bestaansrecht, de purpose, van een bedrijf is prominenter aanwezig dan ooit te voren. Welke essentiële processen moeten we draaiende houden om ons hoofd boven water te houden? Welke functies dragen hier aan bij en welke blijken overbodig? Hoe kan onze kennis of expertise bijdragen aan het maatschappelijke- of zelfs wereldbelang? We slaagden er jarenlang niet in om de 600 neuzen in ons bedrijf dezelfde kant op krijgen, en de huidige crisis zorgt er in één klap voor dat diezelfde 600 neuzen er niet meer om heen kunnen.

Het enorme belang van gezondheid is ineens pijnlijk duidelijk geworden. Deze blijkt minder vanzelfsprekend dan gedacht. De acute uitval van medewerkers die door het corona-virus wordt veroorzaakt is nu al merkbaar, maar we weten ook dat de psychische gevolgen er niet om zullen liegen. Uiteraard geldt dit voor zorgmedewerkers, door werkdruk, stress en traumatische gebeurtenissen. Maar ook voor veel anderen zal het langdurig ontbreken van contact, het leven in onzekerheid en de financiële impact van de crisis ongekende gevolgen gaan hebben op hun psychisch welbevinden. Het is voor organisaties van belang om daar nu al over na te denken: immers, zij krijgen een belangrijke rol in de nazorg. Denk bijvoorbeeld aan aandacht voor mindfulness en psychische gezondheid op de werkvloer, investeren in digitaal samenwerken, zelfregulatie om zowel werk als gezondheid te kunnen managen en toegankelijke professionele hulp. Gezondheid is niet langer meer een verantwoordelijkheid van het individu. We zijn allemaal onlosmakelijk met elkaar verbonden en hebben elkaar nodig.

Met bewondering zullen we terugkijken op de snelheid waarmee we onderwijs en zorg draaiende hebben gehouden door het optuigen van digitale klassen en consulten. De wijze waarop we ondernemers steunen in deze tijden om te kunnen blijven bestaan. De samenwerkingen en solidariteit die is ontstaan voor ouderen, voor kwetsbaren. We zijn er echter nog niet. Juist in deze tijden worden de zwakke plekken van de organisatie zichtbaar. Misschien vallen er een aantal mensen uit in de functies die zeer essentieel bleken te zijn, en zijn andere medewerkers duidelijk minder gemotiveerd omdat hun taak er in deze tijd niet zo toe doet. Misschien blijkt niet iedereen binnen je organisatie goed met de nieuwe technologie overweg te kunnen, of gaat het ten koste van de kwaliteit van je dienstverlening. Misschien vraag je je af hoe je bestaande processen anders moet inrichten, hoe je om moet gaan met de psychische gevolgen van de situatie op je medewerkers. Of heb je een sparringpartner nodig die met jou vast kan wil nadenken over het innoveren in je bedrijfsvoering. Dit is de tijd om te bestendigen wat in gang is gezet. Om gebruik te maken van de huidige situatie om een veerkrachtig bedrijf te blijven of te worden.

Als alles straks weer voorbij is, dan zullen de mensen die nu onmisbaar zijn hun plek opeisen. Zij herinneren ons er aan dat schoonmakers, leraren en verpleegkundigen blijvend een ereplek verdienen. De vraag is dan: is de organisatie er klaar voor? Is de bedrijfscultuur zo ingericht dat deze mensen als kapitaal worden gezien? Mogen ze hun werk zelf blijven vormgeven of moeten ze weer meedraaien in het systeem? Blijven we geloven in de principes van waardetoevoeging, vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbinding? Of vallen we weer terug op de oude hiërarchie en regelgeving?

Wij geloven in solidariteit. Dit is de tijd om elkaar te helpen en bij te staan. We bieden in deze lastige periode onze expertise daarom gratis aan. Expertise op het gebied van leiderschap, innovatie, organisatieontwikkeling, HR, persoonlijke ontwikkeling en teamwerk. Factoren die bijdragen aan duurzame werkkracht.

We horen graag wat er bij jullie speelt en hoe we daarbij kunnen helpen. Zonder kosten en geheel vrijblijvend. Wil je met ons sparren of heb je behoefte aan advies? Plan het in via onderstaande link, dan hopen we je van dienst te kunnen zijn. 

https://calendly.com/deleefstijlacademie-30min/adviesgesprek-met-de-leefstijl-academie