Positieve Psychologie en kickboksen

WhatsApp Image 2021 05 06 at 13.53.13

Positieve Psychologie en kickboksen

Een programma voor jongeren, ouders en onderwijsinstellingen

Jongeren leven in een wereld vol uitdagingen. Vooral in de periode waarin ze van de basisschool naar de middelbare school gaan. En dan is er nog voor sommigen de grote overgang van de platteland basisschool naar de middelbare school in de grote stad.  Kortom een groot aantal indrukken in een essentiële fase van de persoonlijke ontwikkeling.  Jongeren raken in deze fase logischer wijs meer en meer los van hun ouders en zoeken nieuwe voorbeelden. Naar hen die een andere, nieuwe en onbekende richting in aangeven. In een aantal gevallen is deze overgang naar de nieuwe levensfase een kennismaking met tal van leuke en spannende uitdagingen. Voor de meeste jongeren is het een tijd om nieuwe vrienden te maken, andere relaties aan te gaan, kennis te maken met nieuwe muziekstromingen etc. Om hun oude wereld te herijken naar een eigen kijk op de werkelijkheid. Maar in sommige gevallen is deze nieuwe wereld ook een waar men minder wenselijke keuzes kan maken die bepalend kunnen zijn voor de rest van hun leven. Voor ouders, docenten en de jongeren zelf zien we soms een benadering die niet per se bijdragen tot een oplossing.

Om dit te verduidelijken een concreet voorbeeld waarbij een jongere, ruim een jaar in de grote stad op school, een heuse handel in softdrugs had opgezet. Hierbij werd hij verleid door slimme scooterboys die rond de school hingen. Zij deden de jongen in kwestie een boeiend aanbod (een JBL-geluidsbox) en zo werd later de afhankelijkheid aan de groep vergroot door geld en goederen te beloven. De jongen in kwestie “hoorde erbij” en dat gaf hem in eerste instantie een goed gevoel. Maar zoals vaker gebeurd, gingen de ouders zich wat dingen afvragen. Hoe kwam hun zoon aan het geld voor de goederen waarmee hij regelmatig thuiskwam? Waarom gedroeg hij zich zo geheimzinnig, wat was er mis met de “oude dorpsvrienden” waar hij niets meer van wilde weten? Na controle van de WhatsApp was het gedaan met de rust in het gezin. U kunt zich er wellicht iets bij voorstellen.

De school in kwestie werd aangesproken door de ouders en later ook door andere ouders die deze gebeurtenis aangrepen om hun bezorgdheid te uiten, de school ter verantwoording te roepen etc. De school schoot in een kramp want ze waren bang dat dit verhaal naar buiten zou komen en de inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar zouden beïnvloeden.

Wat nu?

Een dergelijke situatie kent alleen maar verliezers. De jongere heeft gedoe thuis, de ouders maken zich ernstige zorgen, de school wil vooral de rust bewaren want te veel aandacht voor deze zaken kan aanleiding zijn dat andere ouders, op zoek naar een geschikte school, hun kinderen elders aanmelden.  Dan is er vaak nog het verschil van visie op de aanpak onder het personeel. Alles wat aandacht krijgt groeit. Dus het verschil kan zitten in dat wat je aandacht geeft. Zonder de problemen te ontkennen is het zaak de aandacht op de juiste onderwerpen te leggen. Voor jongeren aan de start van hun middelbare school carrière speelt onzekerheid over hun identiteit en hun positie een essentiële rol. Ergens bij horen is een menselijke behoefte. Als de thuissituatie, de school en de sociale omgeving de nadruk legt op wat niet mag en wat niet hoort dan is dit juist de reden bij die groep te gaan horen waar anderen zo moeilijk over doen. En, daar spelen deze problemen niet, daar is men welkom krijgt men erkenning en het levert vaak ook nog geld en status op. Stel daar maar eens iets tegenover.

De Leefstijl Academie heeft een programma ontwikkeld voor jongeren, hun ouders en docenten.

Een programma waarbij we niet de aandacht vestigen op het ongewenste. We geven ze juist een rol in het opzetten van een activiteit die past bij hun belevingswereld ook positieve status geeft. Jongeren zetten in samenwerking met de school een kickboks programma op. Kickboksen wordt ingezet als middel om de jongere kennis te laten maken met grenzen stellen, persoonlijk leiderschap en respect. Waarbij we de stoere performance die behoren bij het ongewenste gedrag omzetten in een performance van gewenst en algemeen geaccepteerd gedrag. Passend in de jongerencultuur., waarbij je als jongere je op school kan onderscheiden van de groep door de sportieve norm te bepalen.

Ouders werken hierin mee door in hun opvoeding en begeleiding juist de nadruk te leggen op de wenselijke gedragingen maar ook begrip krijgen/hebben/houden voor de specifieke kenmerken van de jongerencultuur.  Dit vraagt veel van de ouders en dikwijls sluiten de keuzes van hun kind niet altijd aan bij wat ze voor ogen hebben.  We willen de ouders helpen via inzicht en vaardigheden en staan stil bij de kracht van positieve gezondheid in het algemeen en positieve psychologie in het bijzonder. 

Tot slot ook een module voor de school waarbij we ervan uitgaan dat er op geen enkele school in Nederland een drugsprobleem heerst. Om redenen dat scholen er niet graag veel aandacht willen besteden omdat het een signaal voor ouders kan zijn hun kinderen op een andere school in te schrijven. Maar laten we het dan hebben over een schoolprogramma waarbij jongeren op de school worden verleid tot een sportieve norm, een essentieel onderdeel van de identiteit van de school. Met de benadering van de positieve psychologie hebben tot doel door gewenste aandacht van een positieve ontwikkeling te versterken. We gaan ervan uit dat jongeren deze potentie hebben en we vragen dus van ouders, de school en de jongeren inzet om consequent en met aandacht een cultuur te ontwikkelen van veiligheid en ontwikkeling.

Hoe dan?

Het programma is maatwerk omdat elke school, elke gezin en elke jongere specifieke omstandigheden heeft waar we in het programma mee willen werken.  Naast de docenten van  De Leefstijl Academie werken we samen met Kick-box trainer Sirano ’t Zand. Sirano heeft een eigen sportschool en is vooral betrokken bij sociale projecten waarbij de jongeren uit die in de hulpverlening zijn beland een goede steun in de rug krijgen hun eigen leven positief vorm te geven. Sirano heeft als jongere zelf de klappen van de zweep ervaren en sluit hierom perfect aan bij wat deze doelgroep nodig heeft.

Nieuwsgierig? Maak eens een afspraak met ons of wil je eens een kick boks training meemaken? karel@deleefstijlacademie.nl 06 2061 6993.