Als geld de drijfveer is, komt de rekening vanzelf.

geld drijfveer

Als geld de drijfveer is, komt de rekening vanzelf.

Door Karel Jonker

 

Bovenstaande zin klinkt wellicht wat zuur of dreigend. Maar het liet me niet meer los. En als ik er goed over nadenk is de zin vooral boven komen drijven vanuit teleurstelling. Vooral door de ervaring, wanneer we met mensen in bedrijven spreken over waar het echt om draait men redelijk unaniem is over het feit dat het de menselijke maat moet zijn. Misschien niet met zoveel woorden maar de mens als centraal thema in een organisatie vindt men heel logisch. De mens centraal, de gezonde medewerker als opmaat naar het gezonde bedrijf, een gezonde onderneming. En ja, natuurlijk moet er ook bestaansrecht zijn voor een bedrijf. Er moet wat verdiend worden. Maar zodra mensen als collectief in een organisaties werken gaan ze op in datzelfde collectief. Dan is niet de mens maar het financieel resultaat het meest essentiële bestanddeel. De vraag is of dat nog lang goed gaat. Niet voor niets waren er rond de verkiezingen veel partijen die iets te melden hadden over de menselijke maat, een andere bestuurscultuur etc. De vraag is altijd wat ervan terechtkomt als de politiek zich dit soort zaken voorneemt. Maar ze melden het niet voor niets. Blijkbaar is er iets in de maatschappij gaande waar men in den Haag op wil meebewegen.

 

Werkend Nederland heeft een uitdaging. Tal van branches schreeuwen om personeel. Uitzendbureaus kunnen de vraag niet meer aan voor de zorg, het onderwijs, ICT-bedrijven, logistiek en het publieke domein. Het werk neemt toe, de beschikbare mensen nemen af. Vergrijzing door babyboomers, de risico’s van overbelasting bij hen die deze tekorten moeten oplossen door meer te doen in minder tijd, ligt op de loer. Of beter gezegd is een feit. Want het ziekteverzuim is hoog. Kijk naar de zorg als gevolg van COVID.Maar na de pandemie komt de uitgestelde zorg als een boemerang terug en naast deze druk is er de toename van vraag door de groeiende groep ouderen.

 

Kosten laag, productie hoog. Het is al  jarenlang het adagium van de economen en hen die dit na spraken. Gevolg: misstanden in de lagelonenlanden, een enorme milieubelasting en geen productiecapaciteit meer in de eigen regio. Geld was de drijfveer. Dit heeft zich verder ontwikkeld naar alle sectoren en zo werd het mogelijk dat men medische zorg in minuten heeft ingedeeld, kritische Kamerleden die misstanden aan de orde willen stellen moeten worden gesensibiliseerd waarbij de verontwaardiging breed in de samenleving toeneemt.  Afijn u leest het dagelijks in de krant.

In de collectiviteit van een bedrijf of organisatie zijn deze thema’s rond de menselijke maat vermorzeld onder de focus op het financieel resultaat. Maar in de individualiteit is de noodzaak voelbaar. Burn out is volksziekte nummer één en het lijkt erop dat meer en meer mensen de rat race niet volhouden.  HR-managers kijken wanhopig naar de Excel sheets met oplopende verzuimcijfers, er wordt weer een “verzuimconsulent” aangesteld. Maar de vraag is of de bedrijfscultuur misschien overspannen is geraakt, Hoe is deze bijzondere situatie te verbinden? Het gezonde bedrijf met de gezonde medewerker?

 

Als er veel aan de hand is in een organisatie vraagt het veel aandacht en energie en is men dikwijls vooral bezig te overleven. Het is deze toestand die me bezighoudt. We zien aan vele onrustige signalen dat de maatschappij  in verandering is. Een onrustige politiek, de enorme impact van digitalisering, de roep om de menselijk maat, de vraag om meer persoonlijke aandacht. Men wil niet achter een belscript of protocol belanden met niet deskundig personeel. Of waar men wordt “afgehandeld” volgens een algoritme.

 

Maar de veranderbereidheid bij bedrijven en organisaties blijft achter in beleid. Vaak is de angst voor verandering of de onwetendheid waar te beginnen de reden. De voedingsbodem voor verandering kenmerkt zich door een open bedrijfscultuur waar ruimte is voor de mensen die er werken. Waarbij de klantvisie aansluit bij wat die klant wil en vraagt en wordt gezien als iemand die goed geholpen wil worden. Dat men er dan ook wel voor wil en kan betalen.

Sinds jaar en dag hanteren we bij De Leefstijl Academie de bouwstenen, de mens, de voedingsbodem en de omstandigheden. In ons werk aan bedrijven werken we vooral vanuit de voedingsbodem. Met ander woorden vanuit een bedrijfscultuur die de ontwikkeling van de mens, de medewerker, centraal stelt. Maar dikwijls zijn de bestaande routines de meest comfortabele ook al levert dat ongewenste zaken op als ziekteverzuim of ontevreden klanten. Het lijkt erop dat de ingesleten gewoonten zo hardnekkig zijn dat we de prijs willen betalen voor de problemen die dat oplevert. In die zin is er een parallel te trekken met de klimaat discussie. Iedereen weet dat het anders moet maar “nu even niet, we zijn net zo lekker bezig”.

 

Het is om deze reden dat De Leefstijl academie meer en meer de focus gaat leggen op de mens. De individuele benadering van hen die de eigen leefstijl willen aanpakken om meer bewust en gezond te blijven functioneren. Hun eigen grenzen gaan stellen vanuit persoonlijk leiderschap. Want als voor organisaties geld de drijfveer is dan zal de rekening die straks wordt gepresenteerd wellicht een schok teweegbrengen.

De Leefstijl Academie legt de aandacht op leefstijl zoals het is bedoeld. Meer bewegen, gezonde voeding, mentale en fysieke gezondheid en aandacht voor persoonlijk leiderschap. De mens centraal met aandacht voor de omstandigheden waarbij de nadruk ligt op het verrijken van de voedingsbodem waarin men zelf in staat is leefstijl aanpassingen te doen. Waarbij niet geld de drijfveer is maar de persoonlijke ontwikkeling centraal staat.  We denken dat de invloed van de mens, de medewerker, in een krapper wordende arbeidsmarkt meer een meer bepalend gaat worden.  We zien bijvoorbeeld dat als de druk op de zorg hoog blijft de medewerkers de zorg verlaten. Dat kunnen we ons niet permitteren.  Aandacht voor de menselijke maat maakt dan het onderscheidt in waar jij als mens, medewerker, wil werken.

 

Wil jij eens verder praten over mogelijkheden voor jou, hoe jij je eigen leefstijl als uitgangspunt kan nemen met aandacht voor jouw persoonlijk leiderschap? Bel of mail eens voor een vrijblijvende kop koffie. Karel@deleefstijlacademie.nl . 0620616993.