Leefstijl, wat is dat?

leefstijl 2 uitgelicht

Leefstijl, wat is dat?

Leefstijl, wat is dat eigenlijk? Momenteel is leefstijl volop in de belangstelling. Hoe meer we weten over het effect van een goede leefstijl op gezondheid, geluk en levensverwachting, hoe meer belangstelling er is om er een ‘juiste’ vorm aan te geven. Maar hier zit vaak het knelpunt. Vormgeven aan een goede leefstijl. Leefstijl kunnen we definiëren als, ‘een patroon van handelen die leiden tot een gezond en tevreden leven’. Een soort norm dus. Een eigen norm naar meer gezondheid en geluk.

Anders dan bij normen in de maatschappij, die enige orde scheppen en waarbij men gecorrigeerd wordt als de norm wordt overschreden (bekeuring voor door rood licht rijden, loonbeslag als je de belasting niet betaald), is er bij een goede leefstijl meer vrijheid in het maken van de juiste keuzes. Als de norm in de voetbalkantine vraagt dat je gewoon meedrinkt, dan moet je sterk zijn als je ervan afwijkt. Als de norm is dat een ongezonde snack moet kunnen want ‘je moet wel gezellig blijven’, dan vraagt dat standvastigheid. Als de norm is dat overwerk gewoon is, ook al heeft het consequenties voor de sfeer thuis, welke keuze maak je dan?
Het is hierom dat zoveel mensen zich richten op ondersteuning bij een goede leefstijl.

De Leefstijl Academie leidt hen op die deze ondersteuning bieden. Als Leefstijlcoach ben je degene die anderen helpt in het proces naar gezonder keuzes. Als gewichtsconsulent ga je op zoek naar de oorzaken van overgewicht en je begeleiding draagt bij tot het vergroten van kennis over voeding.

leefstijl 2

Leefstijl in bedrijf
Ook is er een opleiding voor Vitaliteitsmanagement. Wat kan je als werkgever doen om een ‘leefstijlnorm’ in de bedrijfscultuur in te bedden om medewerkers vitaal te houden, minder ziekteverzuim en een toegenomen medewerkerstevredenheid te realiseren. Immers gezonde mensen hebben meer energie en leveren een goede bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen.

Leefstijl moet je doen!
De Leefstijl Academie heeft de overtuiging dat alle theorie over leefstijl in praktijk moet worden gebracht. Als coach in werk of bij een particulier leef je de leefstijl voor die je onderwijst. Men ziet aan jou dat je zelf de keuzes maakt die je adviseert. De Leefstijl Academie kent hierom naast de theoretische opleidingen ook veel praktijkonderwijs. Loopgroepen, running therapie maar ook ondersteuning aan wijk en buurt voor de realisatie van outdoor beweegtuinen.
Na een opleiding bij de Leefstijl Academie maak jij mensen blij, gezonder en gelukkiger.

Hoe mooi is dat?