Is ziekteverzuim een vlucht geworden voor hoge werkdruk?

werkdruk 1 uitgelicht

Is ziekteverzuim een vlucht geworden voor hoge werkdruk?

De ziekteverzuimcijfers in de zorg bereiken nieuwe hoogten. Het ziekteverzuim in de zorg is nog nooit zo hoog geweest. Daar komen nog eens de nodige bezuinigingen overheen, want ‘de zorgkosten moeten omlaag’. Tussen 2012 en 2016 zijn er naar schatting zo’n 75.000 banen geschrapt. De zorg veranderde, het werd complexer en werd er dus meer naar hoger geschoold personeel gevraagd. 

werkdruk 1

De focus ligt al sinds een aantal jaren dus volledig op het ziekteverzuim en de hoge kosten in de zorg. Wellicht een verband tussen deze twee te vinden? Volgens de berekeningen van Trouw zijn de kosten van ziekteverzuim in de zorg meer dan een half miljard. En dat voor één jaar!

De regeldrukte en personeelsschaarste zorgt er ook voor dat medewerkers de zorg verlaten. De werkdruk wordt te hoog. De uitstroom blijft een stijgende trend vertonen. Het zijn vooral de 36 tot 55- jarigen die de zorg verlaten, precies de groep die in de beste jaren van hun loopbaan zitten.

De noodzaak is extreem hoog dat er op een andere manier naar dit probleem wordt gekeken. De focus moet niet liggen op ziekteverzuim maar juist op preventie. Nu lijkt het alsof we elkaar nog steeds voor de gek houden. Minder mensen die de zorg beroepen, meer druk op de schouders die nog wel werken en meer mensen die het niet trekken.

Dit vraag om veel meer aandacht voor de menselijke maat, de mate waarin de medewerker nog nee kan én mag zeggen en de aandacht voor de vitale medewerker. Vitale medewerkers hebben meer draagkracht en samen maken zij de gezonde organisatie.

Met meer en meer werkdruk, planners die alleen nog digitaal werkopdrachten doorgeven en geen zicht hebben op het welzijn van de medewerker is er maar één weg als men een grens wil stellen, en dat is ziekteverzuim, zorgelijke percentage en een neerwaartse spiraal waardoor dit verhaal nog een keer kan worden gelezen, en nog een keer en nog een keer…

Wij zijn met elkaar in staat om dit te stoppen. Net zoals dat we slechte leefstijl met goede leefstijl moeten bestrijden, geldt het in het werkveld hetzelfde. De focus moet gelegd worden op de diverse leefgebieden van een medewerker. De leefgebieden zoals de Positieve Gezondheid dit aangeeft zorgt ervoor dat de medewerker weer zijn of haar toegevoegde waarde in het werk terugvindt, werkt aan gezondheid door beweging wat op het werk mogelijk is en gezonde voeding waar goede begeleiding in gegeven kan worden.

Toch wordt er door organisaties niet voor deze keuze gekozen. Waarom niet? Is het te duur? Is het een intensieve transitie? Dit hoeft echt niet. De mogelijkheden hierin zijn ongekend. De Leefstijl Academie richt zich op al deze facetten van een organisatie vitaal maken. Hoe we dit voor jou kunnen doen? Neem contact met ons op, we drinken graag een kop koffie met je om dit te bespreken!