Ben je gezond als je niet ziek bent?

gezond 1 uitgelicht

Ben je gezond als je niet ziek bent?

Het huidige zorgsysteem is ingericht vanuit ziekteleer, waarbij de focus ligt op de genezing van ziekte of gebreken. Dit heeft veel opgeleverd, zo sterven we vrijwel niet meer aan infectieziekten en kunnen tegenwoordig veel mensen goed leven met een chronische ziekte. Een resultaat hiervan is dat we steeds ouder worden. De keerzijde is echter dat we nauwelijks stilstaan bij de kwaliteit van leven en bij de zorgbehoefte van de persoon.

‘U bent gezond als u niet ziek bent’
De Nederlandse gezondheidszorg heeft in de afgelopen jaren in het teken gestaan van zorg en ziekte. We zijn steeds beter geworden in het genezen van ziekten en spelen snel in op gestelde diagnoses. Op basis van alle positieve ontwikkelingen in de zorg heeft de World Health Organisation (WHO) in 1948 een definitie van gezondheid gedefinieerd:

‘Gezondheid is een toestand van volledig, lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken’.

Een definitie die toentertijd passend was bij trends en ontwikkelingen in de zorg. Het leek haalbaar een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn te realiseren. Maar deze definitie geeft ook aan dat je alleen gezond bent bij de afwezigheid van ziekte/diagnose.
Juist door alle positieve ontwikkelingen hebben we te maken met steeds meer chronische ziekten – ziekten waar we vroeger misschien aan zouden sterven -, daarnaast nemen welvaartsziekten enorm toe. Met het toenemend aantal ouderen gaan ook thema’s zoals eenzaamheid gepaard. De definitie die WHO geeft aan gezondheid lijkt daarmee niet langer haalbaar.

Positieve Gezondheid
Het uitgangspunt van gezondheid vraagt om een nieuwe en positieve invalshoek. Hierbij wordt niet meer gekeken vanuit de aan- of afwezigheid van ziekte, maar vanuit gedrag en gezondheid. Voormalig huisarts en onderzoeker Machteld Huber heeft een nieuw en dynamisch concept van gezondheid. Deze brede visie, met zes dimensies van gezondheid, noemen we Positieve Gezondheid. Machteld Huber geeft ook een nieuwe definitie aan gezondheid:
‘Gezondheid is het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.’

gezond 1

Deze definitie geeft de ruimte om een eigen weg tot Positieve Gezondheid te vinden en hier een invulling aan te geven. Daarnaast benadrukt deze definitie dat gezondheid naast ziekte kan bestaan. De mate van de Positieve Gezondheid kan zichtbaar gemaakt worden in een spinnenwebdiagram. Door vanuit Positieve Gezondheid te werken gaat men een heel ander gesprek aan met elkaar. Een gesprek vanuit mogelijkheden en persoonlijke waarden, waarbij niet de ziekte boventoon voert, maar de mate van Positieve Gezondheid, waarbij de persoon zelf bepaald op welke dimensie hij graag verbetering ziet.

De Leefstijl Academie werkt en geeft opleidingen vanuit deze nieuwe definitie en invulling. Zo verzorgen we de opleiding Toegepaste Positieve gezondheid en komt het terug in vele andere opleidingen. Daarnaast verzorgen we ook Incompany trainingen waarbij we medewerkers en teams kunnen trainen hoe ze vanuit deze principe kunnen werken.

Heb je vragen over wat de Leefstijl Academie voor u kan betekenen? Neem contact met ons op!