Als leefstijl kan worden omschreven als gedrag binnen een bepaalde overtuiging, interesse of hoe men gezien wil worden, dan is leefstijl bepalend voor je keuzes. Hoe men zich kleedt, voedt, reageert of waar men naar toe gaat op vakantie, zelfs welk vervoermiddel men gebruikt. Vooral in tijden van sociale media is de wijze waarop men zich het liefste toont een uiting van leefstijl.

Leefstijl van een organisatie
Organisaties hebben ook een leefstijl wat dan weer organisatiecultuur wordt genoemd. Zo is een driedelig pak en een daarbij behorende opvallende auto op de Zuidas heel gewoon, maar als je als manager van een verzorgingshuis op een dergelijke manier aankomt rijden ontstaat er wantrouwen.
Logisch want evolutionair gezien is men altijd op zoek naar de groep waarbij men zich het meest prettig voelt, waar de leefstijl, de cultuur overeenkomt met het individuele idee hoe er overleefd moet worden. Wat je er ook van vindt.

Zoek naar de juiste match
Maar wat als jouw medewerker, de leefstijl en de organisatiecultuur niet met elkaar matchen. In een krapper wordende arbeidsmarkt is de tijd van “na u 10 anderen” wel voorbij. Hoe vergroot je de werkkracht van jouw medewerkers die je wilt en moet behouden? Hoe voorkom je dat ook het ziekteverzuim van jouw bedrijf bijdraagt aan de ruim 11,7 miljard euro aan kosten voor uitval door o.a. burn-out of andere redenen voor ziekmelding.
Medewerkers worden ouder en de aanwas van nieuwe arbeidskrachten is beperkt. De eisen van jouw klanten nemen toe. Technologische en digitale uitdagingen en de noodzaak voor jouw medewerkers de veranderingen efficiënt en doelmatig in te zetten. De druk op hen die werken neemt toe, de risico’s voor uitval groter.

De Leefstijl Academie vergroot de werkkracht van uw medewerkers en verlaagt het ziekteverzuim. We gaan hierbij grondig te werk en bestrijden samen met u uw bedrijfseconomische risico`s. Hierbij stemmen we de volledige aanpak af op uw bedrijfscultuur. Of de wens deze te veranderen.