Na onderzoek en advies is het zaak tot actie over te gaan. Soms is een kleine aanpassing voldoende. Maar dikwijls wordt duidelijk dat de bedrijfseconomische risico’s een andere bedrijfscultuur verlangen.

De Leefstijl Academie past maatwerk toe in de opleidingen. Geen bedrijf is hetzelfde dus opleidingen zullen herkenbaar zijn voor jouw mensen. Ze gaan over jouw branche, organisatie en gewenste bedrijfscultuur. Maar we hebben veel ervaring in aanpak en expertise. Zo begeleiden we je in de opleiding Vitaliteitsmanagement naar beleid waarin je hebt nagedacht over hoe jij samen met jouw collega’s de werkkracht van de medewerkers kunt vergroten. Het resultaat is een visie op hoe jij het verloop en ziekteverzuim wilt tegengaan,  en hoe je investeert in het belangrijkste werkkapitaal, de medewerker.

Onze opleiding Vitaliteitscoach is een opleiding voor medewerkers op de werkvloer die als een ‘kanarie en de mijn‘ preventief het verzuim voorkomen. Zij zorgen ervoor dat je niet pas bij de verzuimcijfers erachter komt dat er iets aan de hand is maar dat je vooraf kunt acteren om uitval voor te zijn. De vitaliteitscoach heeft een vergelijkbare taak als de BHV-er. Ze komen in actie als er aanleiding voor is. Hoe ze dat doen dat leren ze in deze opleiding.

Maar ook zijn er mooie workshop op het gebied van Persoonlijk Leiderschap waarin medewerkers ook zelf leren hun grenzen aan te geven. Ook daar ligt een verantwoordelijkheid om uitval of (onverwacht) verloop tegen te gaan. Doorwerken aan werkstukken thuis op de bank na werktijd is wellicht niet altijd een probleem maar wat als dat thuisdoorwerken een noodzaak wordt. Dan is uitval des te vervelender en de risico’s voor continuïteit van uw onderneming loopt gevaar. Een medewerker heeft zelf hierin verantwoordelijkheden.

Naast het maatwerk in opleidingen is er ook de mogelijkheid voor het inzetten van praktische begeleiding door Mindfulness op het werk of een concreet plan voor ons concept Move to Health.