€ 495,00
Startdatum en locatie

Nog geen startdatum bekend.

VooropleidingMBO+
OpleidingsniveauHBO
CertificeringU krijgt een door de Leefstijl Academie afgegeven certificaat.

Coachen van Ouderen

Vitaliteit in een ander perspectief

  Vitaliteit in een ander perspectief

  Het aantal ouderen in Nederland neemt de komende jaren toe en de veranderde visie op gezondheid, ook in relatie tot de ouder wordende mens, heeft invloed op hoe gekeken wordt naar ouderen en vitaliteit. Een nieuwe definiëring van gezondheid (Huber et al.; 2011) verwoordt: “het vermogen zich aan te passen en eigen regie te hebben met het oog op sociale, fysieke en emotionele uitdagingen”.

  (Oudere) burgers worden dan ook gestimuleerd zelf verantwoordelijkheid te nemen voor problemen op het gebied van wonen, werk en financiën, gezondheid of sociale contacten. Dit betekent aandacht voor het vermogen van ouderen om regie en zelforganisatie vorm te geven. Hoewel weinig ouderen gevrijwaard blijven van fysieke of mentale gebreken, voelen de meesten zich daardoor niet beperkt in hun dagelijkse activiteiten en levenslust. Volgens dit principe accepteren ouderen dat ouder worden gepaard gaat met achteruitgang in functie en weten ze daarvoor te compenseren. Dit vermogen om ambities te stellen passend bij de levenssituatie en deze zelfgestelde doelen te realiseren noemen we ‘vitaliteit’.

  Uitgangspunt bij het vormgeven van vitaliteitscoaching is het zogenoemde ‘vitaliteitsdenken’. Bij dit concept wordt uitgegaan van de kracht en het vermogen van ouderen om hun hulpvragen zelf op te lossen, zonder deze direct over te nemen of te professionaliseren.

  Waarom

  Uit verschillende onderzoeken blijkt dat ouderen onder vitaliteit verstaan: jezelf nuttig maken voor de mensen om je heen, het blijven ontplooien van activiteiten voor jezelf en het kunnen omgaan met tegenslag. Ook blijkt dat ouderen een afwachtende houding aan nemen richting professionele instanties. Het bevorderen van eigen verantwoordelijkheid en regie vraagt daarom ook om een ‘niet bemoederende rol’ van vrijwilligers en (zorg)professionals.

  Meer inzicht in hun interesses, talenten en behoeften kan bijdragen aan de intrinsieke motivatie van ouderen om doelen te stellen voor het verbeteren van hun kwaliteit van leven. Coaching kan ouderen helpen zich te oriënteren op persoonlijke drijfveren. Bij het bevorderen van vitaliteit en zelforganisatie moet daarom niet direct de nadruk worden gelegd op participatie en verantwoordelijkheid, maar op elkaar leren kennen en samen doen als basis voor activiteit.

  Naast bovenstaande inzichten is ook bekend dat in het coachen van ouderen het kantelen van het (levens)perspectief belangrijk is: de tijd voor je wordt korter, de geleefde tijd langer. In samenhang met de fysieke verschijnselen van het ouder worden is dat wat je in de toekomst kunt of wilt realiseren in mindere mate het kompas waar je op vaart. Het accepteren van je geleefde leven (biografie) in samenhang met de mogelijkheden in het nu geven een ander perspectief.

  Enthousiast geworden? Schrijf u direct in!

  Locatie:The Big Building, Achterweg 1, 9725 BM Groningen
  Omvang:2 lesdagen
  Zelfstudie:6 – 8 uur/week
  Lesdagen:Vrijdag 10 november 2017
  Vrijdag 24 november 2017
  Lestijden:10:00-16:00