Workshops

Het veranderen van beweeggedrag wordt behandeld vanuit het perspectief van gedragsverandering-theorieën.
  • stimuleren van bewegen
  • gebruik van gesprekstechnieken
Hulpverleners en coaches die willen werken met Positieve Gezondheid
  • beslissingen nemen over je eigen gezondheid
  • mens centraal en niet de ziekte
  • werken vanuit het concept van Positieve Gezondheid
Gezondheid is een voorwaarde om een goed leven te kunnen leiden. Maar wanneer ben je eigenlijk gezond?
  • U heeft meer inzicht in de achtergrond en principes van Positieve gezondheid
  • U weet uw eigen gezondheid te waarderen in het spinnenweb Positieve Gezondheid
  • U bent geïnspireerd om in uw dagelijkse werk Eigen Regie en Veerkracht van burgers en cliënten centraal te stellen