Het belangrijkste is de voortgang van jouw (nieuwe) visie op werken en verbeterde werkkracht te blijven voortzetten. De waan van de dag bepaald vaak de hectiek binnen het bedrijf. Er moet gewerkt worden en de organisatie moet geld verdienen om het voortbestaan te waarborgen. Dikwijls is er aanleiding om nieuwe routines even te parkeren en weer terug te vallen in de oude comfortzone. Maar hiermee keren ook de oude risico`s terug en uw investering loopt gevaar.

De Leefstijl Academie begrijpt dit als geen ander en via onze consultancy partner 5E2M komen we het management ondersteunen in vasthoudendheid. Het aanleren van de nieuwe routines waarbij voorop staat dat het primaire proces in uw organisatie door gaat.

We geven advies of nemen een tijd het roer over als u dat wenst. Samen met het management werken we aan het blijvend resultaat van een gezonde organisatie. Vanuit de overtuiging dat een juiste investering in de mensen in jouw bedrijf er sprake is van een gezonde medewerker waarna we kunnen spreken van een gezond en krachtig bedrijf.

De Leefstijl Academie doet met haar arbeid- en organisatiepsycholoog, assessments en metingen waarna duidelijk wordt of jouw mensen passen binnen de taken, de cultuur en de leefstijl van jouw bedrijf. Het geeft inzicht in de juiste sturing en begeleidingsbehoefte of op de vraag of een medewerker op de langere termijn bij jouw bedrijf blijft passen. Dan is het zaak op tijd samen te acteren om uitval te voorkomen als dit niet zo is.

Een win-win zeg maar…