5e2M

5E2m lijkt een formule en in zekere zin is dat ook zo. Het brengt dát samen waar we voor staan en draagt in zekere zin bij aan een complete aanpak. Dat vraagt om een toelichting.

Waarom 5e2M?
5e2m is het bedrijf die andere organisaties helpt bij transitieprocessen. Een noodzakelijk proces omdat we in sneltreinvaart veranderende maatschappij leven. Die maatschappelijke veranderingen heeft als kenmerk dat de menselijke maat (2m) weer centraal staat.
Wars van bureaucratische systemen, op zoek naar meer aandacht voor waar het werkelijk om gaat. Managers die hun hiërarchische en bepalende werkwijzen ombuigen naar meer faciliterend en coachend. Bedrijfsculturen veranderen. De krapper wordende arbeidsmarkt dwingt ons na te denken hoe de medewerker te behouden. Het welzijn van de medewerker waarbij aandacht voor zinvol werk, een goed evenwicht tussen werk en privé, arbeid waar men trots op kan zijn en een werkomgeving waar aandacht is voor vitaliteit. Het zijn de waarden die in de Angelsaksische periode ondergeschikt werden aan targets en financieel gewin. Hoe langer hoe meer wordt duidelijk dat er meer is dan dat. De welvaart heeft de mens geen geluk gebracht op alle terreinen. Burn-out, antidepressiva zijn fenomenen die een gelijke trend hield met economische groei.

Is uw organisatie vitaal genoeg?
Een vitale organisatie is nodig de grote uitdagingen van vandaag aan te gaan en voorbereid te zijn op de toekomst. De vitale organisatie is een verzameling van vitale medewerkers, de vitale mensen. Maar is uw organisatie vitaal genoeg? In dit kader kent de 5e2m formule het onderdeel De Leefstijl Academie. Vitaliteitsmanagement, positieve gezondheid en diverse opleidingen op het gebied van een evenwichtige leefstijl voor binnen en buiten de organisatie. Het zijn de thema’s die in de interim opdrachten van 5e2m actief worden ingezet waarbij de economische noodzaak een gezond bedrijf te worden én te blijven, actief in verband wordt gebracht met het welzijn van de medewerker. Werkgever en werknemer hebben de eigen verantwoordelijkheid, maar waar is er synergie op deze verantwoordelijkheden? 5e2m maakt er werk van.

Vitale toekomst voor uw organisatie
5e2m is de formule die uw organisatie verder helpt en een compleet aanbod heeft van consultants, coaches, programma`s en deskundigheidsbevordering voor een vitale organisatie. Interim management, teambuilding maar ook actieve interventies op ziekteverzuim en preventie. Voeg de 5e2m formule toe aan uw organisatie voor en treed de toekomst vitaal tegemoet.

Wilt u weten wat 5e2M voor u en uw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op!